מרכז קהילתי עמק חפר

 

דגשים לאור מצב קורונה:

1.     הפעילות תתקיים על פי הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות וממונה הקורונה של הרשות.

2.     במידה והינך עם תסמיני קורונה או שהינך שוהה בבידוד אין להגיע לפעילות.

 

נהלי רישום וביטול:

*לתשומת לבכם- ככלל כל גיל מחויב בכרטיס אלא אם פורסם  אחרת

*אישור הזמנה- לאחר ביצוע ההזמנה ישלח לכם מייל אישור על תשלום. אישור זה מהווה את כרטיס הכניסה לאירוע. יש להציג אישור זה בכניסה לאירוע.

לידיעתכם, בחלק מהאירועים יתכן וישלח אליכם מייל עם דגשים מספר ימים לפני האירוע. יש לקרוא אותו היטב.

*בקשה לביטול עסקה- יש לשלוח למרכז הקהילתי בכתובת הדוא"ל: liato@hefer.org.il

את הבקשה יש לשלוח תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי שנשלחה עד 3 ימים לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקת רכישת כרטיסים שנרכשו במהלך 3 ימי העסקים שלפני מועד האירוע וביום האירוע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.

המכירה הסתיימה עבור פעילות: קונצרט לזכרה של מיה שביט- שנה למותה
סה"כ: 0.0 ש"ח