מחלקת ישובים עמק יזרעאל
תשלום עבור מחיר
אשכול צפוני
לימודי המשך בהרדוף - "נפחות עם נשמה"- 12 מפגשים
800.00 ש''ח
לימודי המשך בהרדוף - "ביוגרפיה"- 12 מפגשים
650.00 ש''ח
לימודי המשך בהרדוף - "הצילום כחוויה חושית"- 12 מפגשים
650.00 ש''ח
לימודים בהרדוף - ביוגרפיה - ימי רביעי 12:30-14:00
650.00 ש''ח
לימודים בהרדוף - "הצילום כחוויה רב חושית"- ימי ראשון 12:30-14:00
650.00 ש''ח
לימודים בהרדוף - שירה מדוברת - ימי רביעי 16:15-17:45
650.00 ש''ח
לימודים בהרדוף - "גוף האדם והפנים האנושיות" - ימי שלישי 18:30-20:00
650.00 ש''ח
לימודים בהרדוף - צמחי מרפא - ימי רביעי 18:00-19:30
650.00 ש''ח
לימודים בהרדוף - " נפחות עם נשמה" ימי ראשון/ חמישי 09:00-11:00
800.00 ש''ח
לימודים בהרדוף –צילום כחוויה רב חושית מתחילים בינואר 2022 - הושעיה
650.00 ש''ח
לימודים בהרדוף –צילום כחוויה רב חושית מתקדמים בינואר 2022 - הושעיה
650.00 ש''ח
מועדונית חוגים בגבעת אלה - פעם בשבוע - תשלום שנתי
168.00 ש''ח
מועדונית חוגים גבעת אלה - פעמיים בשבוע- תשלום שנתי
336.00 ש''ח
 
סה"כ: 0.0 ש"ח