אבטחה ופרטיות

צוות MINIPAY יצר מערכת מאובטחת המגנה על פרטיות המשתמשים באתר ועוד

צוות MINIPAY יצר מערכת מאובטחת המגנה על פרטיות המשתמשים באתר, על מערכות האתר ועל כל שרשרת החיוב תוך שימוש בכלים ובשיטות המתקדמים ביותר. האתר פועל תוך שמירה על כללי אבטחת מידע ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות.


שירות התשלומים באתר MINIPAY הוא מערכת סגורה ומאובטחת, הן בתקשורת מול הלקוח(פרוטוקול SSL ) והן בהגנה על השרתים השונים.


התקשורת עם הלקוח פועלת באופן מוצפן באמצעות פרוטוקול SSL., ומאפשר הצפנה של המידע בין השרת לדפדפן של המשתמש, כך שאף גורם שמאזין באתר או שהמידע עובר באמצעותו לא יכול לצותת למידע.


פרטי המשלמים נשמרים בהצפנה תלת שכבתית על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה


החברה מתחייבת שלא להעביר בין בתמורה ובין שלא בתמורה את נתוני הלקוחות המשלמים באתר לצד שלישי כלשהוא, למעט לחברות האשראי , לחברת הסליקה ולכל גוף אחר הזכאי לכך על פי הוראות כל דין.


פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במערכת לאחר סיום התשלום. 4 הספרות האחרונות נשמרות בצורה מוצפנת לצרכי בירורים.


מערכת שירות התשלומים של MINIPAY עושה שימוש ב"עוגיות" (cookies) על מנת לזהות את הלקוח במעבר בין הדפים השונים וכדי לשמור על רציפות השירות ומניעת session hijacking, העוגיה לא מכילה מידע אודות הלקוח, פרטים שהוזנו על ידו או היסטוריה על פעולותיו. לא מתבצע כל מעקב או איסוף מידע על הלקוח בדרך זו. חסימת האפשרות לשימוש בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת הקנייה.